Meditation, intuition, medveten närvaro

Sommarhelg med Själen i fokus

Sommarhelg med Själen i fokus!

När vi lever från själen upplever vi mer närvaro i livet. Livet blir levande och färgstarkt. Vi agerar med de situationer vi möter istället för att reagera på dem. Med en ökad närvaro landar vi i den läkande känslan av enhet och helhet.

Den subtila kommunikation som ständigt pågår inom oss blir tydlig och klar när den inte dränks i det brus vi utsätts för i vårt dagliga liv.

Att leva med själen i fokus kan upplevas som svårt i de hektiska liv vi förväntas leva idag. Vi lever långt från våra naturliga rytmer och behov. Vi förväntas vara lika effektiva oavsett ålder, årstid eller tid på dygnet.

Inom oss alla finns en stark intuitiv- och medialkanal, den väntar på att bli återupptäckt och uppväkt. Den längtar efter att få vara en naturlig del i ditt liv. 

Det är naturligt för oss att lägga tid på vår fysiska hälsa för att hålla den fysiska kroppen stark, frisk och vital. Hur mycket tid ägnar vi åt den själsliga hälsan?

Människan är en holistisk varelse och balansen mellan kropp och själ är viktig för att hela människan ska kunna leva i harmoniska samklang, både med sig själv och med sin yttervärld.

I den vackra miljön på Norraby gård får du under 2 dagar möjligheten att utforska och utveckla den skatt du bär i ditt inre. 

Dagarna innehåller meditationer, chakrablanserande övningar, intuitiv healing, intuitiva- och mediala övningar enskilt och tillsammans.

Själens kreativa utryck, hur ser det ut och hur kommer det till uttryck i ditt liv? Övningar i att tolka budskap i bilder. 

Det blir 2 spännande och läkande dagar.

Kom gärna i bekväma kläder då vi kommer att arbeta mycket på golvet.

Lördagskvällen avslutas med fika. Under söndagen blir det paus för frukt.

När: Den 15/6 kl 17-20 samt 16/6 kl 11-14.

Var: Norraby gård, Rottne.

Pris: 1500 kr för båda dagarna.

Vägledande samtal

Tider och bokning av vägledande samtal hittar du i bokningssystemet!

 

 

 

 

 

Boka tid
Bokningssystem från TimeCenter