MEDITATION

 

 

Helgfria måndagar kl.19-20 i Munka Ljungby kyrka.

Terminen pågår 7/1 till och med den 27/5.

(Ingen meditation den 22/4)

Välkommen för en stunds avslappning, återhämtning, stillhet och vila! Inga förkunskaper krävs.

Fri entré!

VAD ÄR MEDITATION?

Ordet meditation kommer från latinets meditari, som betyder ”ofta förekommande”. Just ordet ger oss ingen tydlig definition av aktiviteten utan belyser snarare vikten av regelbundenheten i utövandet.                        (foto: Henrik Nilsson)

Det viktigaste jag vill förmedla i min roll som meditationsledare är att meditation aldrig får bli prestation.

Jag tycker om att beteckna meditationsträningen som en resa och då vill jag understryka att med resa menar jag just resa, inte mål.

Skillnaden är avsevärd, fokuserar vi bara på målet missar vi ofta hela resan. Ibland bjuder resan på oväntade svängar, nya möten och spännande upplevelser. Då gäller det att inte se målet som resans mening utan att resan är sig själv nog!

Ordet meditari blir som en biljett till vår resa, det talar om för oss att tåget går, men inte från vilken plattform eller station eller ens från vilket land det går.

Just ordets brist på exakthet blir då väldigt användbar.

Den ger oss redan från början en frihet.

Den ger oss möjlighet att resa lätt, dvs. utan förutfattade meningar och tyngande förväntningar.

Den ger oss möjlighet att resa, men bestämmer inte mål eller färdväg.

Den ger oss möjlighet att resa, men bestämmer inte takten på resan, eventuella medresenärer eller hur många stop vi gör längs vägen.

Den ger oss möjlighet att resa, men den kräver inget av oss och den ger oss inga falska löften eller tomma garantier.

Den ger oss möjlighet.

Meditation är ingen tro eller dogm.

Det finns många traditioner och rutiner. Jag anser inte att den ena vägen skulle vara mer ”rätt” än den andre utan min uppfattning är att om vi bara höjer vårt perspektiv och betraktar dessa vägar med ödmjukhet så kanske vi får se att de alla möts och blir en.

Vart denna enhetens väg leder oss behöver vi kanske inte veta, eller hur?

Jag är definitivt inte framme, jag har heller ingen brådska för själva resan är otroligt vacker och spännande och jag njuter av varje del!

Välkommen ombord!