Medial utvecklingskurs

En kurs med fokus på din mediala utveckling. 

Under våren träffas vi med 14 dagars mellanrum och jobbar tillsammans med syfte att utforska och fördjupa din medialitet. 

Den mediala förmågan är personlig och tar sig skiftande uttryck från person till person därför får du här möjlighet att under trygga former utvecklas i din egen takt och utifrån just dina förutsättningar.

 

-Du kommer att få ökad förståelse hur din medialitet fungerar. Vilken/ vilka som i nuläget är dina primära kanaler, syn, hörsel, känsel mm.

-Hur skiljer du på den mediala informationen och den som tas upp via din intuition?

-Du får utveckla ditt eget sätt att bli mer receptiv för de mediala budskapen. 

-Kontakt med anförvanter och guider. 

-Du får prova på olika sätt att ge och ta emot budskap till dig själv och andra. 

-Ökad förståelse för det symbolspråk du utvecklar i din mediala kommunikation. 

 -Auraavläsningar och psykometri, allt bär ett energifält med "minnen" hur avläser vi dessa.

-Vad kan en persons aura innehålla för typer av information och hur fungerar ditt sätt att uppfatta, "se" en persons aura. 

-Du kommer att få en personlig färgkarta där du lär dig vad färgerna har för symbolisk innebörd och budskap för dig.

 

Det finns även tid för att diskutera egna tankar och funderingar.


Vi träffas 4 gånger – 1 gång varannan vecka och 3 timmar/tillfälle.

Mellan träffarna får du reflektionsfrågor, övningar och meditationer via mail för att fördjupa utvecklingsprocessen. Dessa övningar är frivilliga men jag rekommenderar att du avsätter tid till dem, det kommer att förstärka din utveckling avsevärt!

 

Datum: 31/3, 14/4, 28/4 samt 12/5. 

Frivillig extra möjlighet: Vid en lördag kommer vi att öva på att ge medial vägledning till besökare på 6:e sinnet i Helsingborg.

Jag kommer att vara med under samtalen som stöd och för att ge feedback efteråt. 

 

Anmälan via bokningssystemet. 

OBS! Anmälan gäller för samtliga kursträffar även om bara ett datum syns i boknngen!

Anmälan är bindande.

 

Det blir en fantastisk vår!

Reflektion, inspiration, glädje, skratt, och allvar i en härlig och trygg gemenskap. 

 

Varmt välkommen!

 

 

Boka tid
Bokningssystem från TimeCenter